Projekt Aktywny Rodzic

Zapraszamy Rodziców dzieci do do 6. roku życia z terenu miasta Puławy do udziału w bezpłatnym projekcie:

Aktywny i świadomy Rodzic – wiedza, kultura i rozwój”

Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat wychowania, edukacji i rozwoju dzieci oraz podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich dzięki praktycznym warsztatom i szkoleniom, które wyposażą rodziców w konkretne narzędzia do działania (metody pracy z dzieckiem poprzez kulturę – śpiew, taniec, prace manualne, wspólne działania z dziećmi). Uczestnicy nauczą się jak w sposób kreatywny spędzać czas z dziećmi oraz prawidłowo aktywizować je do rozwoju.

Każdy uczestnik ma do wyboru po jednym warsztacie z Modułu WIEDZA i KULTURA.  Przewidziane jest 3 spotkania po 2 h 15 min w ramach jednego warsztatu. Moduł ROZWÓJ to dwa spotkania po 2h 15 min dla każdego uczestnika 🙂

Po zakończonych szkoleniach i warsztatach, rodzice będą wspólnie realizować inicjatywy, które wspólnie zaplanują.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią warsztatów i do zapisów poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

WIEDZA

Warsztaty z psychologiem (3 spotkania x 2h15min)

Rozwój emocjonalny dziecka – jak go wspierać?
Tam gdzie żyją dzikie stwory: wybuchy złości u dzieci.
Sztuka odmawiania dzieciom.

Warsztaty z pedagogiem (3 spotkania x 2h15min)

 • Pedagogika zabawy – jak i czym się bawić z dzieckiem.
 • Wychowanie – trudna sprawa, czyli jak zachować spokój i nie stracić czujności, rozmowy o wychowaniu
 • Terapia ręki – domowe sposoby na pracę z dzieckiem

Warsztaty Montessori (3 spotkania x 2h15min)

 • Odkrycie dziecka według metody dr Marii Montessori w teorii i praktyce, wprowadzenie metod Montessori w domu
 • Techniki prezentacji tworzenie materiałów i pomocy Montessori
 • Wprowadzenie do materiału językowego i kultury w środowisku przedszkolnym Montessori.

KULTURA

Warsztaty muzyczno – wokalne (3 spotkania x 2h15min)

 • Gordonowskie Nutki Alutki – rozwój przez muzykę, czyli śpiewać i grać każdy może
 • Nauka rytmiczanek, piosenek improwizowanych.
 • Zabawa przez muzykę i taniec, tworzenie instrumentów

Warsztaty teatralno – improwizacyjne (3 spotkania x 2h15min)

 • Improwizacje teatralne i zabawy teatralne dla małych i dużych
 • Tworzenie własnych laleczek teatralnych
 • Wymyślamy własną bajkę z rekwizytami! 🙂

Warsztaty sensoryczno-plastyczne (3 spotkania x 2h15min)

 • Dotyk źródłem wrażliwości artystycznej dziecka
 • Recykling oraz DIY – trendy które rozwijają kreatywność
 • Zmysły smakosza – warsztaty kulinarne

ROZWÓJ

( 2 spotkania x 2h30 min)
 • Komunikacja społeczna – sztuka dialogu na co dzień
 • Aktywny i świadomy rodzic – działamy dla siebie i innych.
 • Inicjatywy społeczne – planowanie i realizacja.

Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Regulamin projektu
„AKTYWNY I ŚWIADOMY RODZIC – WIEDZA, KULTURA I ROZWÓJ.”

1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny i świadomy rodzic – wiedza, kultura i rozwój”

 2. Projekt „ Aktywny i świadomy Rodzic – wiedza, kultura i rozwój” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Mamy Siebie,
  z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1/11, 24-100 Puławy

 3. Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 4. Projekt realizowany jest od 01.06.2020 do 30.11.2020.

 5. Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat wychowania, edukacji i rozwoju dzieci oraz podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich dzięki praktycznym warsztatom i szkoleniom, które wyposażą rodziców w konkretne narzędzia do działania (metody pracy z dzieckiem poprzez kulturę – śpiew, taniec, prace manualne, wspólne działania z dziećmi). Uczestnicy nauczą się jak w sposób kreatywny spędzać czas z dziećmi oraz prawidłowo aktywizować je do rozwoju.

 6. Projekt zakłada zorganizowanie oraz przeprowadzenie 144 godzin szkoleniowych warsztatów oraz przeprowadzenie 10 inicjatyw zaplanowanych i zorganizowanych przez uczestników projektu.

2.

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do 60. Rodziców dzieci do 6. roku życia zamieszkujących miasto Puławy.

 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 3. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w formie papierowej w Kawiarnio- Bawialni Inna Bajka przy ul. Piłsudskiego 58 w Puławach.

 4. Uczestnictwo w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Treść regulaminu oraz informacji jest umieszczona na stronie http://innabajka.pulawy.pl/projekt-dla-rodzicow/

 5. Osoby zakwalifikowane do projektu przez zgłoszenia online, będą dodatkowo obowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów.

 6. Rekrutacja uczestników trwa do 7 lipca 2020 roku.

 7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich przewidzianych warsztatach. Możliwa jest nieobecność na 20 % zajęć.

 8. Jeśli do projektu zgłosi się więcej osób chętnych niż przewidziano, zostanie przygotowana lista rezerwowa. Jeśli któryś z uczestników z różnych przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie wciągnięta osoba z listy rezerwowych.

3.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

 1. W ramach Projektu „ Aktywny i świadomy Rodzic – wiedza, kultura i rozwój” realizowane będą działania:

  – 3 warsztaty z modułu WIEDZA, 3 warsztaty z modułu KULTURA, 2 warsztaty z modułu ROZWÓJ.

  Moduł WIEDZA obejmuje warsztaty z psychologiem, z pedagogiem, z nauczycielem metody Montessori. Moduł KULTURA obejmuje warsztaty teatralno-improzwizacyjne, muzyczno-wokalne i sensoryczno-plastyczne. Moduł ROZWÓJ obejmuje warsztaty z komunikacji społecznej i realizowania inicjatyw społecznych. Szczegółowy opis zajęć oraz trenerów prowadzących, dostępny będzie bezpośrednio na stronie ww.innabajka.pulawy.pl Łącznie zostanie przeprowadzonych 144 godzin szkoleniowych warsztatów.

 2. Uczestnik projektu ma do wyboru po jednym warsztacie z modułu WIEDZA I KULTURA – 3 spotkania x 3 godziny szkoleniowe (45 min)

 3. Warsztaty z modułu ROZWÓJ realizowane będą dla każdego uczestnika – 2 spotkania x 3 godziny szkoleniowe (45 min)

 4. Warsztaty do wyboru przez uczestników obejmują następujące tematy:

  Moduł WIEDZA

  Warsztaty z psychologiem (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

  Warsztaty z pedagogiem (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

  Warsztaty Montessori (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min )

 5. Moduł KULTURA

  Warsztaty muzyczno – wokalne (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

  Warsztaty teatralno – improwizacyjne (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

  Warsztaty sensoryczno-plastyczne (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

 6. Warsztaty dla każdego uczestnika obejmują temat:   Moduł ROZWÓJ (2 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min

 1. Grupa warsztatowa składa się z 10 osób dorosłych.

 2. Podczas Warsztatów z Modułu WIEDZA I ROZWÓJ realizatorzy projektu zapewniają opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Podczas warsztatów z Modułu KULTURA dzieci biorą udział w warsztatach razem z rodzicami.

 3. Uczestnicy projektu nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie.

 4. W ramach udziału w warsztatach uczestnik zostaje wyposażony w materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie trwania szkoleń.

 5. Szkolenia i warsztaty organizowane będą w siedzibie Kawiarnio-Bawialni Inna Bajka przy Ul. Piłsudskiego 58 w Puławach bądź we wcześniej ustalonym z uczestnikami miejcem spotkania.

 6. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany bezpośrednio każdemu uczestnikowi minimum pięć dni przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

  2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do Koordynatora Projektu.

  3. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

Opening Hours

Zapraszamy

Pon-Pt : 12:00 – 19:00
Sobota : 12:00 – 19:00
Niedziela : 15:00 – 19:00