Projekt AKTYWNA I ŚWIADOMA RODZINA – DZIAŁAMY!

Zapraszamy Rodziców dzieci do do 10. roku życia z terenu powiatu pułwaskiego do udziału w bezpłatnym projekcie:

Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci, którzy potrzebują przestrzeni do wspólnie spędzanego czasu. Czeka Was mnóstwo zajęć i praktycznych warsztatów .

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.gle/s4zBykgf2x9e1DNw8

 

MODUŁ —— WYCHOWANIE DZIECI
Moduł WYCHOWANIE obejmuje 3 warsztaty: DWA RÓŻNE WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE I  JEDEN PEDAGOGICZNY
Każdy warsztat obejmuje 3 spotkania po 2,5 h
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów.Uczestnik projektu ma do wyboru JEDEN WARSZTAT.
—–Warsztaty z psychologiem – o emocjach dzieci, o radzeniu sobie z emocjami dzieci, jak im pomóc, jak do nich dotrzeć.
——warsztaty z pedagogiem – o rozwoju funkcji poznawczych dzieci, o wpływie nowoczesnych technologii na rozwój, o zagrożeniach cywilizacyjnych 21. wieku
—–warsztaty z psychologiem – o cielesności dzieci, o tym jak podejmować tematy związane z seksualnością dzieci

Moduł———– ROZWÓJ OSOBISTY obejmuje 3 warsztaty:

PSYCHOLOGICZNE, Z TRENEREM ROZWOJU OSOBISTEGO ORAZ Z INSTRUKTOREM TEATRALNYM
Każdy warsztat obejmuje 3 spotkania po 2,5 h
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów.

—-warsztaty z psychologiem – o emocjach dorosłych osób, jak dotrzeć do swoich wewnętrznych potrzeb, jak odkryć w sobie “wewnętrzne dziecko”, jak wpłynąć na własny potencjał
—-warsztaty z trenerem rozwoju osobistego – jak planować swoje działania i wyznaczać odpowiednie cele, jak wzmacniać silne strony naszej osobowości, jak pracować nad asertywnością
warsztaty z instruktorem teatralnym – jak umiejętnie komunikować się z ludźmi, jak spontanicznie podejmować codzienne działania i łamać bariery interpersonalne, jak cieszyć się z codzienności

Moduł ———KREATYWNOŚĆ obejmuje 4 warsztaty:

Każdy warsztat obejmuje 4 spotkania po po 45 min.

WARSZTATY MUZYCZNE – ( dla dzieci od 0 do 4 lat)
WARSZTATY SENSORYCZNE – (dla dzieci od 0 do 4 lat)
WARSZTATY TECHNICZNO – PLASTYCZNE – (dla dzieci od 5 do 10 lat)
WARSZTATY SPORTOWO – MUZYCZNE – (dla dzieci od 5 do 10 lat)

Uczestnik projektu ma do wyboru JEDEN WARSZTAT dla siebie i swojego dziecka. Jeśli ktoś ma dziecko w jednej i drugiej grupie wiekowej, prosimy o wybranie bardziej chcianego warsztatu 🙂 W warsztacie biorą udział rodzice z dziećmi. W przypadku dzieci starszych istnieje możliwość żeby dziecko brało udział samo, Rodzice wtedy mogą przebywać na kawiarni. Zapewniamy także poczęstunek podczas warsztatów.

——-WARSZTATY MUZYCZNE – gordonkowe NUTKI ALUTKI, umuzykalniające rytmiczanki i śpiewanki, zabawa melodiami i dźwiękami ( dla dzieci od 0 do 4 lat)
———-WARSZTATY SENSORYCZNE – bardzo brudna i spontaniczna zabawa pełna sensorycznych doświadczeń – smak, węch, dotyk! (dla dzieci od 0 do 4 lat)
———WARSZTATY TECHNICZNO – PLASTYCZNE – ciekawe i twórcze zajęcia na których dzieci wykażą się swoimi artystycznymi o manualnymi umiejętnościami. (dla dzieci od 5 do 10 lat)
———–WARSZTATY SPORTOWO – MUZYCZNE – zajęcia pełne ruchu i kreatywnej muzycznej zabawy, w duchu zdrowej rywalizacji. (dla dzieci od 5 do 10 lat)

 

 

 

 

 

 

Regulamin projektu
„AKTYWNA I ŚWIADOMA RODZINA – DZIAŁAMY!”

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny i świadomy rodzic – wiedza, kultura i rozwój”
 2. Projekt „ „AKTYWNA I ŚWIADOMA RODZINA – DZIAŁAMY!” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Mamy Siebie,
  z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1/11, 24-100 Puławy
 3. Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.
 4. Projekt realizowany jest od 01.06.2021 do 31.12.2021.
 5. Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat wychowania, edukacji i rozwoju dzieci oraz podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich dzięki praktycznym warsztatom i szkoleniom, które wyposażą rodziców w konkretne narzędzia do działania (metody pracy z dzieckiem poprzez kulturę – śpiew, taniec, prace manualne, wspólne działania z dziećmi). Uczestnicy nauczą się jak w sposób kreatywny spędzać czas z dziećmi oraz prawidłowo aktywizować je do rozwoju.
 6. Projekt zakłada zorganizowanie oraz przeprowadzenie 6 różnych warsztatów teoretycznych, 4 różne warsztaty praktyczne oraz przeprowadzenie 15 inicjatyw zaplanowanych i zorganizowanych przez uczestników projektu.

2. ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do 63. Rodziców dzieci do 10. roku życia zamieszkujących POWIAT PUŁAWSKI.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w formie papierowej w Kawiarnio- Bawialni Inna Bajka przy ul. Piłsudskiego 58 w Puławach.
 4. Uczestnictwo w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Treść regulaminu oraz informacji jest umieszczona na stronie
 5. Osoby zakwalifikowane do projektu przez zgłoszenia online, będą dodatkowo obowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów.
 6. Rekrutacja uczestników trwa do 8 SIERPNIA 2021 roku.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich przewidzianych warsztatach. Możliwa jest nieobecność na 20 % zajęć.
 8. Jeśli do projektu zgłosi się więcej osób chętnych niż przewidziano, zostanie przygotowana lista rezerwowa. Jeśli któryś z uczestników z różnych przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie wciągnięta osoba z listy rezerwowych.

3. ORGANIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

 1. W ramach Projektu „AKTYWNA I ŚWIADOMA RODZINA – DZIAŁAMY!” realizowane będą działania:

– 3 warsztaty z modułu WYCHOWANIE, 3 warsztaty z modułu ROZWÓJ, 4 warsztaty z modułu KREATYWNOŚĆ.

Moduł WYCHOWANIE obejmuje warsztaty z psychologami oraz z pedagogiem. Moduł ROZWÓJ obejmuje warsztaty psychologiem, z trenerem rozwoju osobistego oraz z trenerem teatralnym. Moduł KREATYWNOŚĆ obejmuje zajęcia z animatorami, tematem których będą zajęcia sensoryczne, muzyczne, plastyczno-techniczne oraz ruchowo-muzyczne. Szczegółowy opis zajęć oraz trenerów prowadzących, dostępny będzie bezpośrednio na stronie ww.innabajka.pulawy.pl

 1.   Uczestnik projektu ma do wyboru po jednym warsztacie z modułu ROZWÓJ I WYCHOWANIE – 3 spotkania x 3 godziny szkoleniowe (45 min) oraz po jednym warsztacie z modułu KREATYWNOŚĆ (4 spotkania x 1 h szkoleniowa (45 min).
 2. W zajęciach rodzic bierze udział tylko z jednym dzieckiem. Możliwość udziału w zajęciach z większą liczbą dzieci, regulowany jest bezpośrednio przez organizatora.
 3.   Warsztaty do wyboru przez uczestników obejmują następujące tematy:

Moduł ROZWÓJ

—WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM (emocje dorosłych, wyzwania cywilizacyjne)                                                    (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

—WARSZTATY Z ROZWOJU OSOBISTEGO (radzenie sobie ze stresem, sposoby komunikacji)                          (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

—WARSZTATY Z KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (gry improwizacyjne,  ćwiczenia z asertywności )                                  (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min )

Moduł WYCHOWANIE

—WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM – EMOCJE DZIECI  – JAK SOBIE RADZIĆ I JAK JE ROZPOZNAĆ (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

—WARSZTATY Z PEDAGOGIEM – WYZWANIA WYCHOWANIA W XXI WIEKU –     (3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

—WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM – CIELESNOŚĆ I ROZWÓJ SEKSUALNOŚCI DZIECI – JAK O TYM MÓWIĆ
(3 spotkania x 3godziny szkoleniowe 45 min)

Moduł Kreatywność

—Warsztaty SENSORYCZNE (dla dzieci od 0 do 4 r.ż.) – 4 spotkania x 1 h (45 min)

—Warsztaty MUZYCZNE (dla dzieci od 0 do 4 r.ż.) – 4 spotkania x 1 h (45 min)

—Warsztaty PLASTYCZNO-TECHNICZNE (dla dzieci od 5 do 10 r.ż.) – 4 spotkania x 1h (45 min)

—Warsztaty SPORTOWO – MUZYCZNE (dla dzieci od 5 do 10 r.ż.) – 4 spotkania x 1 h (45 min)

 1. Grupa warsztatowa z modułu ROZWÓJ I WYCHOWANIE zawiera od 7 do 11 osób dorosłych.
 2. Grupa warsztatowa z modułu KREATYWNOŚĆ zawiera od 10 do 16 osób dorosłych i dzieci.
 3. Grupa Podczas Warsztatów z Modułu WYCHOWANIE I ROZWÓJ realizatorzy projektu zapewniają opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Podczas warsztatów z Modułu KULTURA dzieci biorą udział w warsztatach razem z rodzicami.
 4. Uczestnicy projektu nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie.
 5. W ramach udziału w warsztatach uczestnik zostaje wyposażony w materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie trwania szkoleń.
 6. Szkolenia i warsztaty organizowane będą w siedzibie Kawiarnio-Bawialni Inna Bajka przy Ul. Piłsudskiego 58 w Puławach bądź we wcześniej ustalonym z uczestnikami miejscem spotkania.
 7. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany bezpośrednio każdemu uczestnikowi minimum pięć dni przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów.

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
  2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do Koordynatora Projektu.
  3. Zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

Leave a comment

Opening Hours

Zapraszamy

Pon-Pt : 12:00 – 19:00
Sobota : 12:00 – 19:00
Niedziela : 15:00 – 19:00