Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie powstała w listopadzie 2018 roku jako odpowiedź młodych matek na potrzeby związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Przed formalnym założeniem spółdzielni, grupa mam prowadziła spotkania przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika pod nazwą Puławskie Spotkania Mam.
Osoby zaangażowane postanowiły założyć spółdzielnię socjalną, zaczęto organizować spotkania, które miały na celu poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin związanych z rodzicielstwem podczas gościnnych spotkań tematycznych ze specjalistami (spotkania z położną , z doradcą laktacyjnym, z doradcą noszenia
w chuście, z farmaceutą, z dentystą, z pedagogiem, z logopedą i wiele innych spotkań poruszających kwestie wychowania, rodzicielstwa). Realizowane były spotkania twórcze i kreatywne podczas których rodzice wraz z dziećmi spędzali wartościowy czas. Spotkania służyły integracji i rozwojowi dzieci, wielu rodziców przychodziło na spotkania z malutkimi dziećmi, które ze spotkania na spotkanie, poznawały się lepiej, uczyły wspólnej zabawy. Wspomagało to ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa w grupie. Do tej pory nawiązało się wiele trwałych relacji między osobami uczęszczającymi na spotkania. Organizowane były także pikniki, wydarzenia typu Mikołajki, bale tematyczne, imprezy taneczne, spotkania warsztatowe. Celem spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, w sposób szczególny matek które borykają się z trudnością znalezienia pracy, umożliwienie im rozwoju społecznego, tworzenie
więzi międzyludzkich, reintagracja społeczna, wspieranie i prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej.
Spółdzielnia realizuje szereg działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa, rozwoju, wychowania, edukacji, zabawy. Organizujemy imprezy okolicznościowe, animujemy dzieci podczas eventów, imprez miejskich, imprez szkolnych czy przedszkolnych.przez animatorów i opiekunów, Dysponujemy lokalem i zapleczem technicznym gdzie mogą odbywać się cykliczne spotkania tematyczne, szkolenia, warsztaty, konferencje, przedsięwzięcia kulturalne, imprezy rodzinne.

To my, powstałyśmy w 2018, aby stworzyć miejsce dla rodziców i dzieci. Miejsce pełne możliwości rozwoju i integracji.

Leave a comment

Opening Hours

Zapraszamy

Pon-Pt : 12:00 – 19:00
Sobota : 12:00 – 19:00
Niedziela : 15:00 – 19:00